Hjulstillingskontroll

For en best mulig kjøreopplevelse, er det viktig at bilens stabilitet og styrefølelse i svinger, fungerer optimalt. Opplever du at dekkene på bilen slites ujevnt, kan det lønne seg å kontrollere hjulstillingen. Skadesenteret Sogn AS holder til i indre Sogn og har erfaring med utbedring av alle typer skader og mangler på bil.


Når bør jeg få utført en hjulstillingskontroll?


Det skal ikke nødvendigvis så mye til før det oppstår skjevhet i hjulstillingen. Kjører du feil på en fortauskant eller i et hull i veien, kan skjevhet oppstå. Tegn på at det bør utføres en hjulstillingskontroll kan være:

  • Tydelig skjev slitasje på dekkene, for eksempel mer slitasje på innerkant
  • Bilen trekker merkbart til den ene siden, også etter kontroll av lufttrykk
  • Rattet står ikke i midtstilling, selv om du kjører rett frem
  • Bilen føles ustabil i svinger


Hvorfor kontrollere hjulstillingen?


Når det utføres kontroll, og eventuelt utbedring av hjulstillingen, forbedres bilens kjøreegenskaper. Med riktig hjulstilling vil også dekkenes levetid forlenges, ettersom ujevn dekkslitasje unngås.


Vi i Skadesenteret Sogn AS utfører kontroll av alle fire hjul, og sjekker om vinkelen på hjulene er riktig. Dersom skjevhet avdekkes, utfører vi de nødvendige justeringer.


Det skal være uproblematisk å ha bilen på service


Vi ønsker at det skal være problemfritt for deg å ha bilen på service. Dersom du har behov for en bil mens du venter, ber vi deg si ifra til kundeservice når du bestiller tid for hjulkontroll. Da sørger vi for at en leiebil står klar til deg når du leverer inn bilen.


Har du spørsmål eller ønsker å få gjennomført en hjulstillingskontroll? Ta kontakt med oss idag.