Bytte av bilglass

Bytte av bilglass er ei teneste me utfører for våre kundar i Sogn. Med sprekk eller steinsprut i frontruta tilbyr me å fjerne den gamle ruta og sette inn nye bilglass. Utskifting av frontruter og andre bilglass utføres av høgt kvalifiserte faglærte medarbeidarar med brei kompetanse.

Kontakt Skadesenteret Sogn AS for meir informasjon om bytte av bilglass.

Bytte av bilglass er fornuftig

En sprekk i eit bilglass, eller ei frontrute forringer ikkje berre verdien på bilen, men er og ein trafikkrisiko på vegane for seg sjølv og andre trafikkantar. Ei sprekk i frontruta må tas på eit tidleg stadium. Ei frontrute utgjer ein stor del av bilens struktur, og kollisjonsputa på passasjersida er avhengig av den når og om den skal utløyses. Me anbefaler utskifting av bilglass så raskt som mulig dersom denne har fått ein skade.

Ved utskiftning til nye bilglass hjå oss i Skadesenteret Sogn må du betale ein eigenandel.
Reparasjon er gratis så lenge du har kaso eller delkasko.
Våre ansatte er såpass kvalifiserte at me er medlem av Bilbransjeforbundet. Me vil gjerne være best på markedet, og bruker dette som motto når du får tilbake bilen med nye bilglass.

Kontakt Skadesenteret Sogn AS for mer informasjon om bytte av bilglass.